علی آباد سبزدشت روستای علی آباد سبزدشت در فاصله 86کیلومتری از شهرستان بافق در مرکز دهستان سبزدشت قرار دارد .این روستا به نقل بزرگان آبادی حدود 300سال قدمت دارد . ابتدا علی آباد نیزاری بود که مقداری اب از زیر ان جاری می شد . باجگانیها که مالک کو شکوئیه نیز بودند ،استخر کوچکی درست کردند کشت و کاری کردند و انجا را مالک شدند .بعدها قنات احداث کردند ،کشاورزی رونق گرفت و ساکن شدند . http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com 2018-12-18T20:46:18+01:00 text/html 2015-10-04T17:40:04+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j درباره هیئت http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/7 <font size="4">جلسه هماهنگی هیأت های منطقه سبزدشت شهریور ماه نود و چهار در روستای باجگان برگزار شد.<br><img src="http://uupload.ir/files/r1cd_20151018031.jpg" alt="" height="436" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="529"><br>در این جلسه روستاهای باجگان،مومن ابادو سید اباد به عنوان میزبان <br>انتخاب شدند.<br><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/30759234621591898461.jpg" alt="" height="393" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="520"><br>محرم سال93<br><img src="http://upload7.ir/viewer.php?file=43578561072741902601.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/28581803515008389820.jpg" alt="" height="288" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="518"><br>محرم سال 93<br><br><br>علی اباد سبزدشت)<br><br>هیئت <font size="4">حضر<font size="4">ت علی اکبر(ع)علی اباد سبزدشت درسال 1356در روستای علی اباد تاسیس شد .از <font size="4">موسسین هیئت میتوان از مرحوم ماشاالله جلالی (حسین غلامحسین )مرح<font size="4">وم محمدجلا<font size="4">لی(حسن خلیل )ومحمداقا جلال<font size="4">ی(میرزا حسن )نام برد .نوحه خوانهای قدیم هیئت مرحوم ملاحسن، مرحوم میرزا حسین ،مرحوم لطف الله کریمی ومیرزاحسن بوده اند .</font></font></font><br></font></font></font></font><p><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></p><p> <img alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/ndiowdavapoivgv3874q.jpg" height="508" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="508"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><br></font></font></font></font></p><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><div align="right">&nbsp;</div></font></font></font></font></font></font><div align="right"><font size="4"><font color="#990000">بقیه تصاویر در <strong>ادامه مطلب</strong></font></font></div><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><div align="right">&nbsp;</div><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> </font></font></font></font></font></font> text/html 2015-07-20T17:20:13+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j مراسمها و جلسات http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/28 &nbsp;ا<font size="4">نماز عید فطرسال 94در روستای علی اباد سبزدشت <br><img src="http://8pic.ir/images/kcpeuaw9xo9hidjlje1s.png" alt="" align="bottom" height="322" hspace="0" border="0" vspace="0" width="554"><br></font> text/html 2015-07-20T17:05:50+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j خبرهایی از روستا http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/18 <font size="5">راهپیمایی روز قدس 1394سبزدشت از علی اباد به سمت موری اباد با حضور بخشدار محترم جناب اقای فتاحی برگزار شد.<br><img src="http://8pic.ir/images/ih8d6ihdifr6qju4702m.png" alt="" align="bottom" height="220" hspace="0" border="0" vspace="0" width="593"><br><img src="http://8pic.ir/images/sdpxl51i738bsphds59u.png" alt="" align="bottom" height="254" hspace="0" border="0" vspace="0" width="590"><br></font> text/html 2015-04-06T14:10:37+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j اهالی قدیم روستای علی آباد http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/8 <p><font size="4">عکسهایی از ساکنین قدیم علی آباد <br></font></p><p align="center"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://upcity.ir/images2/31645869578831189787.png" alt="" align="bottom" border="0" height="274" hspace="0" vspace="0" width="247"></p><p align="center"><font size="4">حسین علی قاسم <br></font></p><p align="center"><font size="4"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><p align="center"><font size="4"> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><img alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/uigvtjema57m1nsp2sj4.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center">حسن غلامحسین <br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img style="width: 181px; height: 176px;" alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/dtun6a6zaey33mgphwn.jpg" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="1"></p><p align="center">&nbsp;&nbsp; محمد غلامحسین</p><p align="right"><font size="3"><font color="#660000">ادامه عکسها در <strong>ادامه مطلب</strong> </font></font><br></p><br> text/html 2015-04-06T14:01:00+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j ورزش در روستا http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/11 <br><p><font size="4">ورزش وبازی در روستای علی اباد قدمت دیرینه دارد .از بازیهای قدیمی مثل دغ<font size="4">و<font size="4">ل</font></font> بازی ،هفت سنگ،چوب فلکو،زوزه بازی ،لولوبازی و.......<br>تابازیهای امروزی <br>فوتبال علی اباد ورزش گروهی مورد علاقه ای بود که از سال 60در روستا شروع شد <br><br>کم کم روستاهای برکوئیه ،موری اباد ،حسین اباد ودیگر روستاهای هم جوار وارد مسابقات دوستانه شدند .<br>بچه های&nbsp; روستا زمینی را با بیل بالای کویر صاف کردند ،چهارتا لوله اب اوردند دروازه ها را علم کردند وزمین دار شدند .بعدا گریدری پیدا کردند زمین را صاف کردند.مرحوم محمد حسن خلیل(روحش شاد )مقداری لوله حفاری فرسوده از سنگ اهن گرفت ودروازه ها درست شد .<br></font><font size="3">&nbsp;</font></p><p><br><br><font size="2">عکسی از تشکیل تیم </font><br><img alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/8qy8yazu5eqf7ioifjw1.jpg" align="bottom" border="0" height="377" hspace="0" width="519"><br><br><font size="3">تیم فوتبال سال 70<br></font><img alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/rhrxyqm55dj2x8p5fig.jpg" align="bottom" border="NaN" height="306" hspace="NaN" width="519"><br><br><img alt="" src="http://upcity.ir/images2/88798395191014289844.jpg" align="bottom" border="0" height="350" hspace="0" width="519"><br><br><font size="3">تیم فوتبال علی اباد در سالهای 68تا73یکی از بهترین تیمهای منطقه سبز دشت بود .وهرسال در مسابقات نوروز با تیم موری اباد به فینال می رفت ومقام اول یادوم مسابقات را کسب مینمود .بعد از ان تا سال 86بنا به دلایلی از جمله عدم نظارت تربیت بدنی شهرستان بافق در برگذاری مسابقات و اهداءجوایز جوانان روستا فوتبال را کنار گذاشتند .بعد از سال 86باهمت وتشویق شورا فوتبال را شروع کردند .اما متاسفانه از تیمهای دیگر خیلی عقب مانده بودند واین موضوع باعث دلسردی و تعطیلی مجددفوتبال شد.</font></p><p><font size="4">در سال 87 تیم جام اخلاق را از ان خود کرد واین بهترین هدیه برای انجام کار بود .</font></p><img src="http://upcity.ir/images2/85524095963663006266.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="924" hspace="0" vspace="0" width="521">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="4">در نوروز 94 مسابقات محلی دغول بازی و طناب کشی برگزار شد.<br>مسابقه تنیس کوهنوردی و همایش پیاده روی نیز از دیگر ورزشهای <br>نوروزبود.<br>مسابقه تنیس:نفر اول مهدی علیرضا نفر دوم مهدی رضانفرسوم سیدعلی<br>مسابقه دغول بازی:نفر اول عبدالله محمدحاجی نفر دوم یاسین جواد نفر سوم حسین اکبر حاجی <br><img src="http://8pic.ir/images/gzjf75sknt3h7w4lavu3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="138" hspace="0" vspace="0" width="526"></font> &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br><img src="http://8pic.ir/images/sba0y22nix6u3hin4yka.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="229" hspace="0" vspace="0" width="525"><br><br><img src="http://8pic.ir/images/tezxzcwzqigzww9heerm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="312" hspace="0" vspace="0" width="521">&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="4"><strong><font color="#660000"> بقیه نوشته ها و تصاویر ادامه مطلب</font></strong></font> <p><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p><br></p> text/html 2015-04-06T13:50:40+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j شهدای روستا http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/17 <font size="2">علی آباد سبزدشت مانند دیگر روستاهای منطقه از زمان انقلاب تا جنگ تحمیلی ایران وعراق با مال وجان خود سهم</font><font size="2">ی در حفظ نظام وانقلاب داشته اند </font><font size="2">،ونتیجه </font><font size="2">آن جانبازانی از این روستا وشهیدانی </font><font size="2">هستند که نام ویادشان همیشه جاویدان خواه</font><font size="2">د مان</font><font size="2">د .</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><p align="center"><strong><font size="2">«وَ لا تحْسبنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فی سبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ(۱۶۹) فَرِحِینَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَ یَستَبْشرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ(۱۷۰) یَستَبْشرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ(۱۷۱)»</font></strong></p><font size="2"> </font><p align="center"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">«البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود .(۱۶۹) آنان به فضل و رحمتی که از خداوند نصیبشان گردیده شادمان‌اند و به آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوسته‌اند و بعداً در پی آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند. (۱۷۰) و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینکه خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند .(۱۷۱)»</font></font></p><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><i><font size="6"><b>شهید علی اکبر جلالی علی آبادی</b></font></i></font></font></font></font></font></font></font></font></span><br><font size="6"><font color="#FF0000"><i><b><font size="6"><font size="6"><br></font></font></b></i></font></font><img src="http://upcity.ir/images2/65174466762197981692.png" alt="" align="bottom" border="0" height="482" hspace="0" vspace="0" width="361"><br><img src="http://upcity.ir/images2/19145839528143413972.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><span><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">شهیدان زنده اند</font></span></strong><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">آقای حاج عزیزالله جلالی علی</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">آبادی پدر شهید گرانقدر علی</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">اکبر جلالی نقل می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">کرد: سال 1389 در سفری که همراه کاروان بنیاد شهید به زیارت امام رضا </font></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">(علیه السلام)</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> مشرف شده بودم. ما را به هتل محل اقامتمان راهنمایی کرده و اتاق هایمان را تحویل دادند. ساعت 11 بود که همراهانمان برای رفع خستگی راه، در هتل مشغول استراحت شدند. ولی من حیفم آمد قبل از زیارت استراحت کنم. لذا به صحن امام خمینی که به ما نزدیک بود رفتم دو رکعت نماز خواندم دیدم ظهر نزدیک است؛ با خود گفتم می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">روم ناهار می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">خورم بعد به حرم بر می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">گردم.</font></span></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">بعد از صرف ناهار از طریق صحن امام خمینی به صحن بالا سر رفتم. پیش خود گفتم شلوغ است. ایام فاطمیه هم است از همین راه می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">روم پیر مردها را می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">برند و به حرم می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">رسانند. خدا خیرشان دهد، بلکه مرا هم ببرند. خادمی آن جا ایستاده بود گفت حاجی شما برگردید از صحن روبرو بروید. من گفتم: آقا آن صحن شلوغ است و من نمی</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">توانم بروم. اگر از این جا بروم بهتر است. گفت: امام فرموده برگردید؛ من کارتون دارم. من نگاهی به این بنده خدا کردم. او گفت: تشریف ببرید. </font></span></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">من به صحن جلورو رفتم. زیارت نامه</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">ای پیدا کرده پشت سر خادمی که جلو درب ایستاده بود، زیارت نامه را کامل خواندم. چون آنروز دلم شکسته بود گریه بسیاری کردم. بعد باخود گفتم: حالا حرم شلوغ است کمی جلوتر می روم چشمم که به حرم افتاد سلامی می دهم و بر می گردم. رفتم جلو تا ضریح را دیدم. گفتم: - السلام علیک یا علی بن موسی الرضا- به ناگاه دیدم یک کوچه باز شد و گوشه</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">ی بالا سر ضریح مشخص گردید. من خودم را به ضریح رساندم. ولی به قدری جمعیت زیاد بود که دیدم اگر ضریح را رها نکنم دستم را می شکنند.</font></span></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">خواستم بروم نزد شیشه</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">ای (که حایل بین زنان و مردان زوّار است) که دیدم یک نفر دست بر دوشم زد و گفت حاجی بروید زیارت کنید. با خود گفتم این کیست که مرا می شناسد. لذا برگشتم دیدم خدا بیامرز پسر شهیدم علی اکبر است. (شهید علی</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">اکبر جلالی) من هیجان زده شدم و به او خیره خیره نگاه کردم. او هم به من نگاه </font><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></span><font size="3">می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">ج</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">کرد. بعد گفتم: بابا مگر نمی دانی شلوغ است و من نمی توانم زیارت کنم. رویم را به طرف ضریح برگرداندم. او از روی دوش من گفت ای مردم بگذارید این پیرمرد هم زیارت کند. انگار که اختیار این مردم به دست او بود. کوچه</font></span><span style="font-size: 1pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">ای به سمت ضریح باز شد و ضریح نمایان گردید. او به من گفت بابا بروید زیارت کنید. هرچقدر هم</font><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><span><font size="3">&nbsp;</font></span><font size="3">می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">خواهید زیارت کنید. </font></span></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><span><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">من رفتم جلو شبکه ضریح را گرفتم: و شروع کردم با امام درد دل کردن. حدود 10 تا 15 دقیقه من به ضریح چسبیده بودم و مردم از پشت سر من می</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">رفتند. با خود گفتم: من نباید حق مردم را غصب کنم و زیارت بس است. به عقب برگشتم؛ دیدم هنوز علی</font></span><span style="font-size: 2pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3"> </font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"><font size="3">اکبر آن جا ایستاده و اورکتی سفید بر تن دارد. ریشش هم جو گندمی بود. از روی دوشم گفت: بابا از من راضی شدی. به او نگاه کردم، گفتم: خدا پدرت را میامرزد. دوباره از روی دوش دیگرم نگاه کرد و گفت: بابا از من راضی شدی؟ باز گفتم: خدا پدرت را بیامرزد. بعد من همین که به قصد خواندن دورکعت نماز خواستم به سمت بالا سر حرکت کنم به پشت سرم نگاه کردم دیدم پسرم نیست.</font></span><font size="5"><span style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin;" lang="FA"> </span></font></p><font size="5"> </font><font size="6"><font color="#FF0000"><i><b><font size="6">شهید رضا جلالی ع<font size="6">لی آبادی <br></font></font></b></i></font></font><br><img src="http://upcity.ir/images2/62237497587914240644.png" alt="" align="bottom" border="0" height="452" hspace="0" vspace="0" width="336"><br><img src="http://upcity.ir/images2/41341178092082140451.png" alt="" align="bottom" border="0" height="688" hspace="0" vspace="0" width="332"><br></div> </font></font></font></font> text/html 2015-04-06T13:17:19+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j صندوق قرض الحسنه امام سجاد (ع) http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/9 &nbsp; <font size="4"><font size="3"><font color="#660000"><strong>جلسه هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه 12فروردین 94در مسجد علی اباد برگزار شد.</strong></font></font></font><p><font size="4"><font size="3"><font color="#660000"><strong><img src="http://8pic.ir/images/r593hdrwan2ndpjktvlp.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="523"></strong></font></font></font></p><p><font size="4"><font size="3"><font color="#660000"><strong>بقیه ادامه مطلب</strong></font><br></font></font></p><font size="4"><font size="3"><br></font></font> text/html 2014-10-14T19:24:02+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j عکس متفرقه http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/16 &nbsp; <br><br>&nbsp;<br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8145924684/m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="306" hspace="0" vspace="0" width="490"><br><font size="5">پرنده ای که از کوچ جا مانده (<font size="3">تصویر بردار اقا مصطفی)</font></font><br><img src="http://www.uploadax.com/images/45372096868035452795.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="333" hspace="0" vspace="0" width="490"><br>گل افتابگردان با14سر از علی اباد <br><img src="http://www.uploadax.com/images/94417342802965127130.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="375" hspace="0" vspace="0" width="490"><br><br><br>گل زیبای آفتابگردان از علی اباد<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><img src="http://upcity.ir/images2/91709567369414950298.png" alt="" align="bottom" border="0" height="338" hspace="0" vspace="0" width="493"><br><br><br><br>گل سنگ کوه باجگان 1393/01/03<br><br><br>&nbsp;رقصی که خطای دید به وجود می آورد<br><font size="4"><img id="posted_image" src="http://berooztarinha.com/wp-content/uploads/2013/01/q14a9.jpg" alt=""><br><br><br>حجامت با شاخ بز(عکسی از حمام گنجعلی خان کرمان )</font><br><br><br><br><img src="http://upcity.ir/images2/73166836721172713527.png" alt="" align="bottom" border="0" height="352" hspace="0" vspace="0" width="523"><br><br><br><br><font size="3"><font color="#990000">بقیه در ادامه مطلب</font></font><br> text/html 2014-08-30T17:26:57+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j مسجد سیدالشهداء علی آباد http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/26 <font size="3">در ادامه ساخت سرویسهای بهداشتی مسجد روستا جمعه هفتم شهریور 93سقف سرویسها بتن ریزی شد و اماده کاشی کاری گردید. <br><img src="http://8pic.ir/images/t7o6kur1i9z73kofzm1f.png" alt="" border="0" align="bottom" height="167" hspace="0" vspace="0" width="347"><br>همچنان منتظر کمکهای نقدی شما هستیم .<br><br><br>ساخت سرویسهای بهداشتی مسجد وحسینیه روستا در مورخه 930301شروع شد.<br><br><img src="http://upcity.ir/images2/14732428913125423507.png" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br>ساخت سرویسهای بهداشتی در زمینی به مساحت 60متر مربع در زمین اهدائی اقای علیرضا ترک زاده انجام میشود.ساخت این بنا حدود 180000000ریال هزینه در بر دارد .<br>از خیرین محترم درخواست میگردد وجوهات خود را به علی جلالی علی ابادی تحویل داده ویا با شماره موبایل09133580275تماس گیرند . تا نحوه واریز به ایشان اعلام گردد.<br></font><p> <font size="3">بقیه متن و تصاویر در <font color="#990000">ادامه مطلب</font></font></p> text/html 2014-08-27T15:29:36+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j شورای اسلامی http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/12 <font size="3"><font size="4">شورای اسلامی علی اباد سبزدشت <br><font size="2">در ادامه اجرای طرح هادی در روستای علی اباد سبزدشت قسمتهایی از معابر در مرداد ماه 93سنگ فرش گردید .و کوچه منتهی به مسجد اماده اسفالت شد .<br>از زحمات حاج حسین ملا حسن ،حاج حسین غلامحسین،مصطفی ،علیرضاودیگر کسانی که همکاری و فعالیت نمودند تشکر میکنیم.<br>همچنین ار زحمات شورای قبلی که زمینه اجرای طرح هادی را فراهم نمودند تشکر میکنیم.<br></font></font><br></font><br><br><br><p><font size="4"><strong><font color="#990000">تصاویر در ادامه مطلب</font></strong></font><font size="3"><br></font></p><p><br></p> text/html 2014-06-08T15:43:32+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com Omid Rahimi منطقه گردشگری چادگان http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/57 <img style="border: 1px dashed #000000; padding: 2px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.uploadax.com/images/05138503272418179328.jpg" alt="dsc00257.jpg" height="395" width="524"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>شهرستان چادگان با وسعتی حدود ۱۲۰۰ كیلومتر مربع در غرب استان اصفهان بافاصله 120 كیلومتر از مركز استان ودرفاصله 492 كیلومتری تهران قراردارد.چادگان یكی ازشهرهای زیبای استان اصفهان وقطب گردشگری این استان محسوب می شود.مراكز تفریحی زیبا با ویلاهای افسانه ای همچون دهكده فرهنگی تفریحی زاینده رود،مناطق ویلایی سه گانه ذوب آهن ویلاهای شهرداری وآموزش وپرورش دراین شهرستان قرار دارد.سواحل زیباودیدنی دریاچه سد زاینده رود مجموعه سد زاینده رود با بیشه ها،فضای سبز،تاج سدوغیره ازدیگر دیدنیهای این شهرستان می با شد.دركنار منظرطبیعی زیبا،آثار تاریخی و اماكن مذهبی زیادی درشهرستان چادگان وجود دارد كه هر جهانگرد و ایرانگردی را به شگفتی و حیرت وا می دارد. جمعیت این شهرستان حدود 40هزار نفر و با تركیب اقوام ترك،لر،فارس است.كه غلبه با اقوام ترك حدود70درصد می باشد. </strong></span></p> text/html 2014-06-07T09:54:08+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com Omid Rahimi پل زمان خان http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/56 <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.uploadax.com/images/10232450154226079092.jpg" alt="dsc00291.jpg" height="370" width="494"> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.uploadax.com/images/93127976064173874399.jpg" alt="" height="369" width="492"></p> <table id="box" style="width: 90%; margin-left: auto; margin-right: auto;" cellpadding="5" cellspacing="2" align="center" border="0"><tbody><tr> <td colspan="2" align="justify"> <div class="contents" dir="rtl" align="justify">این پل یکی از بناهای با ارزش و قدیمی استان است که در 29 کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد. در ادوار گذشته ایلات و عشایر بختیاری از روی آن آمد و شد می کردند. پل به دست یکی از رؤسای عشایر به نام زمان خان به صورت دو دهنه هشت متری احداث شده است. این بنا دوبار یکی در سال 1022 ‏توسط کارگزاران حکومت صفوی و بار دوم در سال 1321 شمسی به وسیله حاج عبدالحسین قزوینی مالک قریه جمعالی به طور کامل تعمیر و مرمت شد و با احداث دیوار سنگی در طرفین آن ، استحکام آن دو چندان شد.</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">آدرس :29 کیلومتری شمال شهرکرد</td></tr></tbody></table> text/html 2014-05-04T16:00:24+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j مطالب خواندنی http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/19 &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4731" title="خواص ازگیل" src="http://haftegy.ir/wp-content/uploads/2012/12/Konos.jpg" alt="Konos خواص دارویی ازگیل" height="312" width="480"></p> <p style="text-align: justify;">ازگیل، میوه درختی است که در اواخر پاییز و اوایل زمستان می رسد.گل های درخت ازگیل، سفید و میوه‌آن شبیه زالزالک است، با این تفاوت که میوه ازگیل درشت تر و قهوه ای رنگ و طعمش شیرین و کمی گس است. هسته آن را می کارند و درخت ازگیل را به درخت گلابی نیز پیوند می زنند.<br> قسمت های مورد استفاده درخت ازگیل، برگ و میوه آن است. اسم فارسی ازگیل «اردف» و «گیل»بوده است.</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4730"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خواص ازگیل :</strong></span><br> ازگیل سرشار از ویتامین های «ب» و «ث» و قند، تانن و سلولز و اسید سیتریک است.<br> ازگیل دارای مقدار زیادی هیدرات کربن است که مولی انرژی است .<br> ازگیل دارای ماده ای به نام تانن است که بهترین دارو برای درمان عفونت های روده بزرگ است.<br> ازگیل در تقویت خون بدن مؤثراست.<br> ویتامین «ب» ازگیل، اعصاب را تقویت می کند و از نظر تغذیه اهمیت دارد.<br> ازگیل را به صورت خام به عنوان میوه لذیذ، مطبوع و تقویت کننده مصرف می کنند و از آن شربت و کنسرو ازگیل تهیه می کنند.<br> مصرف ازگیل خام یا کنسرو ازگیل در معالجه اسهال ساده اثر قطعی دارد.<br> خورن ازگیل خام و خصوصاً نارس آن که تانن بیشتری دارد در معالجه خونریزی های داخلی مانند:بواسیر، خونریزی رحمی و غیره اثر شفا بخش دارد.<br> ازگیل در معلجه ورم روده به کار می رود، به این منظور باید ۲۳۰ گرم ازگیل رسیده را پس از جدا کردن پوست و دانه، در کمی شیر حل نموده و مصرف نمود.<br> در معالجه زخم دهان و تورم مخاط گلو مؤثر است.<br> ازگیل قبض کننده روده ها است. ازگیل کار روده ها را تنظیم می کند. ازگیل ادرار آوراست.<br> ازگیل دارای اسید مالیک، تانن، اسید سیتریک و اسید تاتاریک است و از نظر غذایی شبیه «به»است.<br> ازگیل میوه ای بسیار مقوی است زیرا قدرت اُسمزی خون را بالا می برد.<br> ازگیل به علت داشتن املاح سیتریک، رمالیکو تاتاریک، ترشی خون را از بین می برد.<br> ازگیل مواد معدی را مرتب می کند و برای اسهال بسیار مفید است.<br> میوه تازه و رسیده ازگیل یا کنسرو آن برای درمان اختلاق قاعدگی خانم ها کاملاً مفید است.<br> جوشانیده نیم گرم برگ ازگیل، سالک را درمان می کند.<br> جوشانده برگ ازگیل به صورت بالا،‌پوست های ظریف را تقویت میکند و برفک را معالجه می نماید.</p> <p style="text-align: justify;">غرغره کردن با جوشانده برگ ازگیل، آبسه دهان و گلو را درمان می کند. اگر هر روز سه بار با جوشانده برگ ازگیل غرغره شود، آنژین را معالجه می نماید.</p>  text/html 2014-05-03T10:25:05+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com Omid Rahimi همه مردان یوز در اصلی ترین زیستگاه یوز http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.iew.ir/wordpress/wp-content/uploads/930209_FOOTBAAL-YOOOZ.jpeg" title="930209_FOOTBAAL-YOOOZ" class="alignnone size-full wp-image-24256" height="508" width="484"><br><div style="text-align: justify;"><strong><br>جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اظهار داشت: روز جمعه ۱۲ اردیبهشت تیم فوتبال هنرمندان برای حمایت از یوزپلنگ آسیایی در پیشگاه مردم شریف بافق به میدان فوتبال رفتند و در یک مسابقه نمادین با تیم منتخب این شهرستان بازی کردند.</strong></div></div> text/html 2014-04-09T14:05:21+01:00 aliabadsabzdasht.mihanblog.com A-j حسینیه سید الشهداء http://aliabadsabzdasht.mihanblog.com/post/27 <font size="3">زمینی به ابعاد13در13متر از طرف آقای علیرضا ترک زاده در تاریخ 930116به مسجد وحسینیه روستای علی آباد جهت ساخت سرویسهای بهداشتی اهداءگردید.خداوند به ایشان خیر دهد.<br><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><br></font></font></font> </font></font></font></font></font>